ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566