รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566