ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 ส.ค. 60SC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60SC2407
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60SC2513
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60SC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
9 ส.ค. 60ห้อง SC2420 ห้องพัก อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 60ห้องSC2438 อ.ดร.ทวีเดชช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 ส.ค. 60อาคารวิทยาศาสตร์ 1(SC1)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
27 ก.ค. 60ห้องพัก อ.นิรมล ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
26 ก.ค. 60SC1536
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
26 ก.ค. 60ห้องพัก อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ก.ค. 60SC2420 ห้องพักทำงาน อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ก.ค. 60SC2
นางสาวชลิดา คงทอง
14 ก.ค. 602445
นางสาวชลิดา คงทอง
13 ก.ค. 60ห้อง SC2420 ห้องพักอ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ค. 60ห้องSCSC2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี