ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 ก.ย. 601346 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักศิ์ พรหมเนตร
19 ก.ย. 60SC1515
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
13 ก.ย. 60ห้องสำนักงานอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ย. 60Sc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
11 ก.ย. 60SC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
7 ก.ย. 60ห้องพัก อ.ปิยาภรณ์sc2346
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 ก.ย. 60ห้องปิ่นแก้ว อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 ก.ย. 60ห้องพักทำงาน SC2438 อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ก.ย. 60SC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
31 ส.ค. 60ห้องพักอาจารย์ ดร.ทวีเดช ไชยนาพษ์ SC2438
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
29 ส.ค. 60SC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม
28 ส.ค. 60SC2408
นางสาวชลิดา คงทอง
28 ส.ค. 60SC2450 SC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
28 ส.ค. 60ห้องพัก SC2445 อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ส.ค. 60SC2408
นางสาวชลิดา คงทอง