ข่าว/ประชาสัมพันธ์

  • พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมคลิ๊กมาตรการควบคุมและป้องกันโรค Covid-19

...

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

แข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อย

วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

การประกวดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน18 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

แข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)

วันที่แข่งขัน19 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน19 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

วันที่แข่งขัน19 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่แข่งขัน19 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

แข่งขัน E-Sport (ROV)

วันที่แข่งขัน19 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วันที่แข่งขัน17 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร ผลการแข่งขัน

TSU SCI-HUB

1 Online
25 Today
915 Week
1651 Month
51728 Total