ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 ก.พ. 651214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ก.พ. 651203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ก.พ. 651208นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
21 ก.พ. 651214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ก.พ. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ก.พ. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ก.พ. 651112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ก.พ. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
3 ก.พ. 651112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
3 ก.พ. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651207 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร