ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ธ.ค. 651117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 ธ.ค. 651201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 ธ.ค. 651212นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 ธ.ค. 651201 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ย. 651218นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ย. 651216นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ย. 651208นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ย. 651201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ย. 651203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
15 พ.ย. 65ห้องเรียน ม.4 และ ม.5นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
14 พ.ย. 65ห้องเรียน ม.5 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651219นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร