ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
5 ม.ค. 651212นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ม.ค. 65ห้อง 1111 หอพัก วมวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ม.ค. 65ห้องติว ม5 หอพัก วมวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
29 ธ.ค. 64ระเบียงหน้าหอพัก วมว (อินทนิน 1)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
29 ธ.ค. 641230นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 ธ.ค. 641103นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ธ.ค. 641103นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ธ.ค. 64ห้องพักโครงการ วมว. (ทางเดินชั้นล่าง ฝั่งห้องผู้ชาย)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 ธ.ค. 64ป้ายหน้าห้องเรียน ม.5 ตัวอักษรหลุดออกนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
29 พ.ย. 64ติดตั้งป้ายหมายเลขห้องใหม่นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
29 พ.ย. 64ห้อง 1216นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
29 พ.ย. 64ห้อง1116นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 64หอพัก วมว. (หน้าหอพัก วมว.)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 64ห้องเรียน ม.5 อาคารวิทยาศาสตร์ 1นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 64หอพัก วมว. (ทางเดินชั้นล่างด้านหน้าเครื่องซักผ้า)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร