ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 ต.ค. 64ระเบียงชั้ืน 2 ทางเดินทิศตะวันตกนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ต.ค. 64ห้องครู โครงการ วมว.1211นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ต.ค. 641219 ห้องพัก บิวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ต.ค. 64ห้องครู โครงการ วมว.1211นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ต.ค. 64ห้องครู โครงการ วมว.1211นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ต.ค. 64ห้องครู โครงการ วมว.1211นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ต.ค. 64หอพัก โครงการ วมว.นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ก.ย. 641110 และ 1215นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
14 ก.ย. 64หอพักโครงการ วมวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
14 ก.ย. 64ห้อง 1103นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ก.ย. 64ทดสอบระบบนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
3 ก.ย. 641209 (ครูอาย)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 มี.ค. 64ชั้น 2 ห้อง 1210 อินทนิล 1นางสาวอังค์วรา สังขสัญญา
18 มี.ค. 641108นาย ธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง
18 มี.ค. 641108นาย ธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง