ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 พ.ย. 651119นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651116นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651115นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651218นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651216นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651207นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 พ.ย. 651203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
10 พ.ย. 651108นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
10 พ.ย. 65หลอดไฟ ทางเดินระเบียงตรงกลาง หลอดที่ 1 (ทิศตะวันออก)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
10 พ.ย. 651202 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 พ.ย. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 พ.ย. 651203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 พ.ย. 651115นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 พ.ย. 651213นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร