ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
13 ก.ย. 661203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 ก.ย. 661280นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ก.ค. 661210นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ก.ค. 661201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 มิ.ย. 661214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มิ.ย. 661117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มิ.ย. 661215นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มิ.ย. 661204นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มิ.ย. 661210นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มิ.ย. 661112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 มิ.ย. 661203 และ 1204 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 มิ.ย. 661113นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 มิ.ย. 66ไมค์ลอยห้องเรียน ม4 ม.5นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 มิ.ย. 66ห้องเรียน ม 4 ม.5 ติดตั้งนาฬกา ฝาผนังนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 มิ.ย. 661207นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร