ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 ม.ค. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 ม.ค. 651217 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651217นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651207นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651113นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651218นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651116นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ม.ค. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 ม.ค. 651203นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
5 ม.ค. 651213นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
5 ม.ค. 651213นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
5 ม.ค. 651212นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร