ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 เม.ย. 651202นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 65ระเบียงทางเดินชั้น 2นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651108นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651108นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
1 เม.ย. 651118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
30 มี.ค. 651114 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
30 มี.ค. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 มี.ค. 651105นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 มี.ค. 65ห้องครู โครงการ วมว.นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 มี.ค. 651210นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 มี.ค. 651207นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ก.พ. 651114 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ก.พ. 65แอร์ ห้องติว ม4 ไม่เย็นนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
28 ก.พ. 651216นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร