ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
13 พ.ย. 661117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 พ.ย. 661115นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ต.ค. 66น้ำซึมจากเพดานชั้น 2 ( ประตูหน้าหอพัก)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ต.ค. 66ห้องเรียน ม. 5 ราวผ้าม่านหลุดนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ต.ค. 661216นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ต.ค. 661213นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ต.ค. 661215นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
4 ต.ค. 661119นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
25 ก.ย. 661118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ก.ย. 66ตู้น้ำเย็น ชั้น 2 น้ำไม่ไหล (กรองตัน)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ก.ย. 66เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ระเบียง หน้าหอพัก 5 หลอดนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ก.ย. 661112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ก.ย. 661113นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 ก.ย. 661111นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 ก.ย. 661105นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร