ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 มิ.ย. 651108 (อภิมุข หนูเจริญนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 มิ.ย. 651118 จักรพงศ์ ฟ้าทุมนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 มิ.ย. 651204นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 มิ.ย. 651119นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 มิ.ย. 651112นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
24 มิ.ย. 651217นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 พ.ค. 651213นางสาว วิสา กูลเกื้อ
2 พ.ค. 651105นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 พ.ค. 651108นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 พ.ค. 65ย้ายผ้าม่านห้อง 1109 ไปยังห้อง 1108นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 พ.ค. 651108นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651217นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651216นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
26 เม.ย. 651202นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร