ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 มิ.ย. 661116 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 มิ.ย. 66ห้องเรียน ม 4 ม.5 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาชำรุดนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 มิ.ย. 66ห้องติว ม .4 ไฟดับ นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 มิ.ย. 661312นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 พ.ค. 661118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 พ.ค. 661118นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
16 ก.พ. 661116นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 661119นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 661119 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 66แป้นนาสเกตบอล หอพัก วมวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ก.พ. 661215นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ม.ค. 661214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 ม.ค. 661212นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651113นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร