ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 ก.พ. 661116นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 661119นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 661119 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 66แป้นนาสเกตบอล หอพัก วมวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ก.พ. 661215นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ม.ค. 661214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
11 ม.ค. 661212นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651113นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 ธ.ค. 651117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 ธ.ค. 651201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 ธ.ค. 651212นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 ธ.ค. 651201 นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร