ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ก.พ. 671213นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 671117นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 671213นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 ก.พ. 671210นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 ม.ค. 67หนูกัดฝ้าเพดานห้องเรียน ม.4นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 ม.ค. 671114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ธ.ค. 661210นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ธ.ค. 661214นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ธ.ค. 661217นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
21 พ.ย. 661201นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
21 พ.ย. 661116นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 พ.ย. 661101 ห้องครูบุตรนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 พ.ย. 661210นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 พ.ย. 661217นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 พ.ย. 661114นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร