ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อม โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม สถานที่ ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 ก.ย. 641110 และ 1215นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
14 ก.ย. 64หอพักโครงการ วมวนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
14 ก.ย. 64ห้อง 1103นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ก.ย. 64ทดสอบระบบนายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
3 ก.ย. 641209 (ครูอาย)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 มี.ค. 64ชั้น 2 ห้อง 1210 อินทนิล 1นางสาวอังค์วรา สังขสัญญา
18 มี.ค. 641108นาย ธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง
18 มี.ค. 641108นาย ธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง
18 มี.ค. 64หอพักอินทนิล​1วมว ชั้น2 ห้อง1202นางสาวณรัญญา แท่นรัตน์
10 มี.ค. 64หลอดไฟฟ้า ชำรุด ระเบียงทางเดินด้านล่าง ทางเข้า ตรง เครื่องซักผ้านายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
1 มี.ค. 64ระเบียงหน้าหอพัก วมว (อินทนิน 1)นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ก.พ. 641201นางสาวภาอนงค์ รัตนานุกูล
27 ธ.ค. 631119นายปิยพัทธ์ ปะรา
25 ธ.ค. 631109นาย ภูมิพัฒน์ ตันติชำนาญกุล
24 ธ.ค. 631217นางสาว พิทวรรณ เทพสง