ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 ก.ย. 65พัทลุงsc2432
อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร
28 ก.ย. 65พัทลุงSC 2/ชั้น 3/ห้อง 2344
อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
27 ก.ย. 65พัทลุงห้องสโมสรนิสิต ห้อง SC1110
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
27 ก.ย. 65พัทลุงsc1ชั้น3 หน้าลิฟ
แม่บ้าน
27 ก.ย. 65สงขลาSC531 ( ห้องพักอาจารย์จารุวัตร )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
26 ก.ย. 65พัทลุงsc1ชั้น2ห้องน้ำชายห้อง1215
แม่บ้าน
26 ก.ย. 65พัทลุงsc1ชั้น2ห้องน้ำหญิงห้อง1216
แม่บ้าน
26 ก.ย. 65พัทลุงsc1ชั้น2ห้องน้ำหญิงห้อง1216
แม่บ้าน
26 ก.ย. 65พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
24 ก.ย. 65พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
23 ก.ย. 65พัทลุงSC1212
นายปริญญา เทพสง
22 ก.ย. 65สงขลาSc531
อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
21 ก.ย. 65พัทลุงsc2 ห้อง sc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
21 ก.ย. 65พัทลุงSC1346
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ย. 65พัทลุงห้องน้ำชายชั้น3 ด้านตะวันออก
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง