ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน1/ชั้น1/ห้องSC4/2
นายธีรเดช ใหญ่บก
23 พ.ย. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC2 2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 พ.ย. 64สงขลาSC216 ( ห้องประชุมทางไกล )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
22 พ.ย. 64สงขลาSC218
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้อง2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
16 พ.ย. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC2 2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
16 พ.ย. 64พัทลุงSC1/ชั้น 2/ห้อง SC1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
12 พ.ย. 64พัทลุงSC1
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุง1429
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพืช
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุง1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
12 พ.ย. 64พัทลุงSC1/ชั้น 2/ห้อง SC1211
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
12 พ.ย. 64พัทลุงห้องบริการวิชาการและจัดหารายได้
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
12 พ.ย. 64พัทลุงศก229
นายศรัณย์วิช บุษบา
12 พ.ย. 64พัทลุงSC2401
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา