ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 ธ.ค. 66พัทลุงSc1ชั้น4
แม่บ้าน
25 ธ.ค. 66พัทลุงSC1ชั้น2ห้องครัวห้อง1210
แม่บ้าน
25 ธ.ค. 66พัทลุงSc1ชั้น4ห้อง1439
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 66พัทลุงsc 2313 ห้อง UV -Vis
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาติ
22 ธ.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น1
แม่บ้าน
22 ธ.ค. 66พัทลุงsc.2.ชั้น4.ห้อง2451
แม่บ้าน
20 ธ.ค. 66พัทลุงSC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
19 ธ.ค. 66พัทลุงSC1 ชั้น3 ห้อง พชร
นายศรัณย์วิช บุษบา
19 ธ.ค. 66พัทลุงSc1 ห้อง1436
แม่บ้าน
19 ธ.ค. 66พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ห้องน้ำชาย ชั้น1
แม่บ้าน
19 ธ.ค. 66พัทลุง อาคารเพาะชํา
แม่บ้าน
18 ธ.ค. 66พัทลุงห้องพักอ.เนตรภา
นายศรัณย์วิช บุษบา
18 ธ.ค. 66พัทลุงsc1412 อ.รังสฤษฏ์
นายวรวรรธก์ สุขใส
15 ธ.ค. 66พัทลุงสำนักงานคณะวิทย์
นางสุภา นวลจันทร์
15 ธ.ค. 66พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ