ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 มิ.ย. 64พัทลุงSC1345 Sc2407
นางวรญา ไชยบัณฑิต
11 มิ.ย. 64พัทลุง1443 SC2523 SC2409 SC2410 SC2508 Sc2526 sc2524,sc2526,ศก 324 SC1347 Sc2408 Sc2412
นางวรญา ไชยบัณฑิต
11 มิ.ย. 64พัทลุงSc2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 มิ.ย. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
10 มิ.ย. 64พัทลุงคณะวิทยาศาสตร์ sc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
10 มิ.ย. 64พัทลุงSc1447 ห้อง server
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 มิ.ย. 64พัทลุงSC2220
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 มิ.ย. 64พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
8 มิ.ย. 64พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
7 มิ.ย. 64พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
7 มิ.ย. 64พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
7 มิ.ย. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายปริญญา เทพสง
4 มิ.ย. 64พัทลุงSC1347
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 มิ.ย. 64พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422 (ห้องทำงานอาจารย์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
1 มิ.ย. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา