ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 มิ.ย. 64พัทลุงSC1347
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 มิ.ย. 64พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422 (ห้องทำงานอาจารย์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
1 มิ.ย. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 มิ.ย. 64พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1447 (ห้องเซิร์ฟเวอร์)
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
28 พ.ค. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคาร SC1
อ.พัชรา พยัคฆา
21 พ.ค. 64พัทลุงSC2413
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
30 เม.ย. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
26 เม.ย. 64พัทลุง1206
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 เม.ย. 64พัทลุงSC2520
นางสาวสาคร คงสุด
23 เม.ย. 64พัทลุงSC1347และSC1536
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 เม.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงานทดแทน2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
23 เม.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงานทดแทน2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
20 เม.ย. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
16 เม.ย. 64สงขลาSC311
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 เม.ย. 64พัทลุงSc1 ชั้น5 ห้องน้ำ
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม