ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 ก.พ. 64สงขลาSC315
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ก.พ. 64พัทลุงห้อง2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
1 ก.พ. 64พัทลุงSC1320
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
26 ม.ค. 64พัทลุงSC 2212
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
21 ม.ค. 64พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
20 ม.ค. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 ม.ค. 64สงขลาห้องพักอาจารย์ 423
ผศ.มารีนา มะหนิ
19 ม.ค. 64พัทลุงตรวจเช็กคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค) รุ่นเก่า พร้อมใช้งานห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงลานไหว้พระพุทธรูป (ลานหญ้าสีเขียว)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
19 ม.ค. 64พัทลุงห้องประธานโครงการ วมว. / ห้องประชุม วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
18 ม.ค. 64พัทลุงอาคารบ่อพักน้ำ 7×7
นายปริญญา เทพสง
15 ม.ค. 64พัทลุงSC1203
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
14 ม.ค. 64พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง SC 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก