ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSC ห้อง 2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 ส.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงาน SC2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงSC1 ห้องอาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
นายวทัญญู ชูประจิตต์
8 ส.ค. 61พัทลุงห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก229)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
8 ส.ค. 61สงขลาSC308( ห้องพัก อ.ปิยภรณ์ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
8 ส.ค. 61พัทลุงห้องครัวสำนักงาน SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงห้อง SC2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงSC 2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
7 ส.ค. 61พัทลุงโรงshopด้านหลังอาคาร OTOP
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 ส.ค. 61พัทลุงห้องsc2225
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ส.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2423
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี