ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 พ.ย. 64พัทลุงSc2ชั้น5 หน้าห้อง2501 2527 2515
แม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงsc2ชั้น1
แม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้องนำ้ 2517 2518
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะพันธุ์พืช
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSC2ชั้น5ห้อง2504
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะชํา
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะเลี้ยง
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2ชั้น4ห้อง2450
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2207
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSC.2 ชั้น 4 ห้อง 2410
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุง Sc2 ชั้น3ห้องน้ำผู้ชายห้อง2304
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุง Sc2.ชั้น1
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงอาคารเพาะชำ
นายแม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะพันธุ์พืช
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1
นายปริญญา เทพสง