ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
16 มิ.ย. 65พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
16 มิ.ย. 65พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
15 มิ.ย. 65พัทลุงศก.308
นางนิษา ไพจิตร
15 มิ.ย. 65พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
15 มิ.ย. 65พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
15 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารพลังงาน2/ชั้น1/ทุกห้อง
นายธีรเดช ใหญ่บก
14 มิ.ย. 65พัทลุงSC2 ชั้น 4
นางวรญา ไชยบัณฑิต
14 มิ.ย. 65พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2406 (ห้องปฏิบัติการ อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
13 มิ.ย. 65พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4 ห้อง SC2429
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
13 มิ.ย. 65พัทลุงห้องสำนักงาน วมว
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 239
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 429
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 239 sc 430
นางสาวจันทิมา เจริญศรี