ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
7 มิ.ย. 65พัทลุงSC1336
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
7 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
6 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (SC2439) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 มิ.ย. 65พัทลุงSC1213
นายปริญญา เทพสง
6 มิ.ย. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
6 มิ.ย. 65สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 มิ.ย. 65สงขลาSC530
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 มิ.ย. 65พัทลุงSC2323
อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
2 มิ.ย. 65พัทลุงSC2323
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 มิ.ย. 65พัทลุงSC2323
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 มิ.ย. 65พัทลุงSc1212
นายปริญญา เทพสง
1 มิ.ย. 65พัทลุงSC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
1 มิ.ย. 65พัทลุงsc1340
นายอาณัฐ พริกเล็ก
31 พ.ค. 65พัทลุงSC2337 อาจารย์จักรพงศ์ ไชยบุรี
นายปริญญา เทพสง
30 พ.ค. 65พัทลุงSC2/4/2437
ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์