ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 พ.ย. 65พัทลุงSc2 ชั้น3
แม่บ้าน
31 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น 2 ห้อง2204
แม่บ้าน
28 ต.ค. 65พัทลุงอาคารเคมีอุตสาหกรรม
นางวรญา ไชยบัณฑิต
26 ต.ค. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ศก.229
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ต.ค. 65พัทลุงSC2/ชั้น 3/ 2338
ผศ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
21 ต.ค. 65พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุง เพาะชํา
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น3 ห้อง2312
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุงsc2 ชั้น3 ห้อง2313
แม่บ้าน
21 ต.ค. 65พัทลุงSc2ชั้น3 ห้อง 2307
แม่บ้าน
20 ต.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น2ห้อง2226
แม่บ้าน
20 ต.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
19 ต.ค. 65พัทลุงsc 2507
นางสาวเรณู สีใหม่
19 ต.ค. 65พัทลุงsc2350
นางสาวเรณู สีใหม่