ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
25 ก.พ. 62พัทลุงSC1529
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
25 ก.พ. 62พัทลุงSC1324 ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
22 ก.พ. 62พัทลุงsc 2430 sc 2 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
22 ก.พ. 62พัทลุงห้อง SC2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ก.พ. 62พัทลุงsc2 ห้อง2526 เปลี่ยนก๊อกน้ำจำนวน 5 จุด ห้อง2450 เปลี่ยนก็อกจำนวน 4 จุด และซ่อมอ่างล้างอุดตัน จำนวน
นางปนัดดา พรหมจรรย์
21 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ SC2423
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ก.พ. 62พัทลุงSC2220
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 62พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
15 ก.พ. 62พัทลุงหน้าห้องศก 324
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ก.พ. 62สงขลาSC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
15 ก.พ. 62พัทลุงSC 2451 SC-2
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
14 ก.พ. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.อัษฎาวุธ
นางจิราพร วรรณรักษ์