ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 ธ.ค. 62พัทลุงห้องsc2
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ธ.ค. 62สงขลาSC218/2 ( ห้องถ่ายเอกสาร )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
4 ธ.ค. 62พัทลุงห้อง SC1444
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ธ.ค. 62พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
29 พ.ย. 62พัทลุงSC2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
26 พ.ย. 62พัทลุงห้อง SC1448
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
26 พ.ย. 62สงขลา406 อาคาร 4 ห้องพัก อ.พีระ
นายฉัตรชัย สุนทะโก
26 พ.ย. 62พัทลุงSC1206 ห้องผู้ช่วยคณบดี
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
25 พ.ย. 62พัทลุงSC2435
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 พ.ย. 62พัทลุงSC2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 พ.ย. 62พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 พ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4 sc 1422
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 พ.ย. 62พัทลุงห้องสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 พ.ย. 62พัทลุงsc2 ห้อง2512
นางสาวเรณู สีใหม่
21 พ.ย. 62สงขลาตึกเคมี ชั้น 3 ห้อง sc309
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์