ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 ส.ค. 63พัทลุงหัองพัก อ.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ส.ค. 63พัทลุงห้องพัก อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ส.ค. 63พัทลุงSC1213
นางสุธันยารัต ชูสง
3 ส.ค. 63พัทลุงSC2 ห้อง SC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
3 ส.ค. 63พัทลุงศก320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
31 ก.ค. 63พัทลุงSC2423 ห้องพัก อ.ดร.นันทิดา
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
31 ก.ค. 63พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
31 ก.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
31 ก.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
30 ก.ค. 63พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้องศก306,ศก308
นายเทวัญ หยู่หนู
29 ก.ค. 63พัทลุงsc1223 (ห้องน้ำคนพิการ) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
29 ก.ค. 63พัทลุงศก229
นายศรัณย์วิช บุษบา
29 ก.ค. 63พัทลุงSC2337
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
24 ก.ค. 63พัทลุงSc 2208
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
23 ก.ค. 63พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 เคาเตอร์ด้านหน้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ