ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
1 เม.ย. 64พัทลุงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 เม.ย. 64พัทลุงSC1209 ห้องคณบดี
นายปริญญา เทพสง
1 เม.ย. 64พัทลุงโรงจอดรถ sc1
นายปริญญา เทพสง
1 เม.ย. 64พัทลุงSC2423
อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
31 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 2
นายธีรเดช ใหญ่บก
30 มี.ค. 64พัทลุงSc1521
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
25 มี.ค. 64สงขลาsc239
นายฉัตรชัย สุนทะโก
22 มี.ค. 64พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง
18 มี.ค. 64พัทลุงsc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
18 มี.ค. 64พัทลุงสำนักงาน/ห้องพัฒนานิสิต/ห้องนักวิทย์SC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
17 มี.ค. 64พัทลุงSc1/ชั้น3/Sc1349
นายอาณัฐ พริกเล็ก
17 มี.ค. 64สงขลาSC205
นายฉัตรชัย สุนทะโก
16 มี.ค. 64พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422 (ห้องทำงานอาจารย์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
15 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์/ชั้น 1/ห้องปฏิบัติการ 4
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
15 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์/ชั้น 1/ห้องปฏิบัติการ 4
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก