ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 ส.ค. 62พัทลุงศก320 (ปิยะพงษ์)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
13 ส.ค. 62พัทลุงห้องSC2344 อ.ธวัฒชัย
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 ส.ค. 62สงขลาSC408
นายฉัตรชัย สุนทะโก
2 ส.ค. 62พัทลุงSC2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/4/หน้าห้อง2451
นางปนัดดา พรหมจรรย์
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/5/2527
นางปนัดดา พรหมจรรย์
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/5/2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/5/2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
31 ก.ค. 62สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
31 ก.ค. 62สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
28 ก.ค. 62พัทลุงSC1422
อ.ดร.คณิดา สินใหม
23 ก.ค. 62พัทลุงsc 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
23 ก.ค. 62พัทลุงSc2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
21 ก.ค. 62พัทลุงSC2 /SC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา