ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
24 พ.ย. 64พัทลุงSC2ชั้น5ห้อง2504
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะชํา
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะเลี้ยง
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2ชั้น4ห้อง2450
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2207
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงSC.2 ชั้น 4 ห้อง 2410
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุง Sc2 ชั้น3ห้องน้ำผู้ชายห้อง2304
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุง Sc2.ชั้น1
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงอาคารเพาะชำ
แม่บ้าน
24 พ.ย. 64พัทลุงเพาะพันธุ์พืช
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงSc2408
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงเคมีอุตสาหกรรม
นายปริญญา เทพสง
24 พ.ย. 64พัทลุงสิ่งแวดล้อม
นายปริญญา เทพสง