ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2437
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 ม.ค. 62พัทลุงSC2225
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
15 ม.ค. 62พัทลุงSC2318
นายเทวัญ หยู่หนู
11 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
9 ม.ค. 62พัทลุงSC2 /4/2434
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
7 ม.ค. 62พัทลุงSc 2306
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC 2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ม.ค. 62พัทลุงSC 1 /SC1411/ชั้น 4
อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
2 ม.ค. 62พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
1 ม.ค. 62พัทลุงห้อง sc1418
อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
25 ธ.ค. 61พัทลุงSC2220
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
24 ธ.ค. 61พัทลุงsc1 ชั้น 3 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่