ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
10 มิ.ย. 64พัทลุงSC2220
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 มิ.ย. 64พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
8 มิ.ย. 64พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
7 มิ.ย. 64พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
7 มิ.ย. 64พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
7 มิ.ย. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายปริญญา เทพสง
4 มิ.ย. 64พัทลุงSC1347
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 มิ.ย. 64พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422 (ห้องทำงานอาจารย์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
1 มิ.ย. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 มิ.ย. 64พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1447 (ห้องเซิร์ฟเวอร์)
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
28 พ.ค. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคาร SC1
อ.พัชรา พยัคฆา
21 พ.ค. 64พัทลุงSC2413
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
30 เม.ย. 64พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
26 เม.ย. 64พัทลุง1206
นางวรญา ไชยบัณฑิต
23 เม.ย. 64พัทลุงSC2520
นางสาวสาคร คงสุด