ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
29 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1
แม่บ้าน
29 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
29 พ.ย. 64พัทลุง Sc1ชั้น5
แม่บ้าน
29 พ.ย. 64พัทลุงสิ่งแวดล้อม
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 2
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน2
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1-2
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 239 SC 435 SC429 SC 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
25 พ.ย. 64พัทลุง1203
นางสาวเมทินี ช่อสม
25 พ.ย. 64พัทลุงSC1203
นางสาวธัญลักษณ์ ทองพูน
25 พ.ย. 64พัทลุงSc1203
นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
25 พ.ย. 64พัทลุงSc1ชั้น1
นางสาวแม่บ้าน
25 พ.ย. 64พัทลุงSC1203
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
25 พ.ย. 64พัทลุงเพาะชํา
นางสาวแม่บ้าน