ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ก.ย. 66พัทลุงSC1347
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
22 ก.ย. 66พัทลุงSC1348
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
22 ก.ย. 66พัทลุงSC1348
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
22 ก.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 2 (ห้องพัก อ.ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ก.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 2 (ห้องนักวิทยาศาสตร์)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ก.ย. 66พัทลุงSc1213
นายปริญญา เทพสง
19 ก.ย. 66พัทลุงอาคารพลังงาน2 (ห้องน้ำ)
แม่บ้าน
19 ก.ย. 66พัทลุงSc.2 ชั้น 4 ห้อง 2441
แม่บ้าน
19 ก.ย. 66พัทลุงSc2412
นางสาวมาณี แก้วชนิด
13 ก.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น5 ห้อง 2513
แม่บ้าน
13 ก.ย. 66พัทลุงSc.2ชั้น4 ห้อง 2406
แม่บ้าน
8 ก.ย. 66พัทลุงSC1332
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
5 ก.ย. 66พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
5 ก.ย. 66พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ชั้น 2 บริเวณทางเดิน
แม่บ้าน
1 ก.ย. 66พัทลุงอาคารพืชห้อง bio 7
นางสาวมาณี แก้วชนิด