ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 มิ.ย. 60พัทลุงห้องน้ำชั้น 3 ฝั่้งผู้ชาย
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 มิ.ย. 60พัทลุงแอร์ห้องแลปจุลชีว ห้อง 2450
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 มิ.ย. 60พัทลุงSC2219
นางสาวชลิดา คงทอง
6 มิ.ย. 60พัทลุงห้องพัก อ.จักรพงศ์ SC2337
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 มิ.ย. 60พัทลุงSC2435
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
1 มิ.ย. 60พัทลุงSC2445
นางสาวชลิดา คงทอง
30 พ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2420 ห้องักทำงาน อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
30 พ.ค. 60พัทลุงSC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
23 พ.ค. 60พัทลุงSC1304
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
23 พ.ค. 60พัทลุงSC2450 ห้อง LAB ชั้น 4
นางสาวชลิดา คงทอง
22 พ.ค. 60พัทลุงคอมพิวเตอร์ ห้องพัก ผศ.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
19 พ.ค. 60พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2414 และ 2450
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 พ.ค. 60พัทลุงSC2427
นางสาวชลิดา คงทอง
18 พ.ค. 60พัทลุงโทรศัพท์ ห้องอาจารย์นันทรัตน์ ใช้ไม่ได้ 2365
นางจิราพร วรรณรักษ์
17 พ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2438 ห้องพักทำงานของ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี