ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ธ.ค. 63สงขลาSC422
นายฉัตรชัย สุนทะโก
8 ธ.ค. 63พัทลุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
8 ธ.ค. 63พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง sc 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก
7 ธ.ค. 63พัทลุงห้องพัก
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
7 ธ.ค. 63สงขลาSC419
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 63สงขลาSC319
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 63สงขลาSC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 63สงขลาSC530
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ธ.ค. 63พัทลุงห้องทำงาน SC2421
ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
3 ธ.ค. 63พัทลุงSC2430 SC2 ชั้น 4
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
1 ธ.ค. 63พัทลุงห้อง SC1447
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 ธ.ค. 63พัทลุงSC1/ชั้น3/ห้อง319
อ.ภรพนา บัวเพชร์
1 ธ.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
1 ธ.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
27 พ.ย. 63สงขลา424
ผศ.มารีนา มะหนิ