ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211 และ 2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ส.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 ส.ค. 62พัทลุงศก320 (ปิยะพงษ์)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
13 ส.ค. 62พัทลุงห้องSC2344 อ.ธวัฒชัย
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 ส.ค. 62สงขลาSC408
นายฉัตรชัย สุนทะโก
2 ส.ค. 62พัทลุงSC2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/4/หน้าห้อง2451
นางปนัดดา พรหมจรรย์
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/5/2527
นางปนัดดา พรหมจรรย์
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/5/2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
1 ส.ค. 62พัทลุงsc2/5/2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
31 ก.ค. 62สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
31 ก.ค. 62สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
28 ก.ค. 62พัทลุงSC1422
อ.ดร.คณิดา สินใหม