ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
31 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2441
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
30 ม.ค. 61พัทลุง4 sc2 ห้อง 2432
รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
30 ม.ค. 61พัทลุงใต้อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
30 ม.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.วาเรียม
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
29 ม.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง 2445
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 ม.ค. 61พัทลุงsc2 2526/2451
นางปนัดดา พรหมจรรย์
25 ม.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2421 ห้องพัก อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ม.ค. 61พัทลุงห้อง Sc1222
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล
23 ม.ค. 61พัทลุงsc1/4/1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
23 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2241
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
23 ม.ค. 61สงขลาอาคาร4 ชั้น3
นายฉัตรชัย สุนทะโก
22 ม.ค. 61พัทลุงSC 2 ห้อง 2445
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ม.ค. 61พัทลุงห้องพักอาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
19 ม.ค. 61พัทลุงห้อง อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี