ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 ม.ค. 62พัทลุงSC2211
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 ม.ค. 62พัทลุงSC2210
รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
25 ม.ค. 62พัทลุงSC2211
รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
24 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ม.ค. 62พัทลุงSC2227
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
23 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC 1444
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
22 ม.ค. 62พัทลุงห้อง SC2423 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ม.ค. 62พัทลุงsc2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
18 ม.ค. 62พัทลุงห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารพืช
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 ม.ค. 62พัทลุงห้องย้ายเนื้อเยื่อ อาคารพืช
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2437
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 ม.ค. 62พัทลุงSC2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 ม.ค. 62พัทลุงSC2225
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
15 ม.ค. 62พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
15 ม.ค. 62พัทลุงSC2318
นายเทวัญ หยู่หนู