ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
27 พ.ค. 62พัทลุงSC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
24 พ.ค. 62พัทลุงSc 2432
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 พ.ค. 62พัทลุงsc1403
นายวรวรรธก์ สุขใส
21 พ.ค. 62พัทลุงSC 2 ห้อง SC 2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
21 พ.ค. 62พัทลุงSC2524
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 พ.ค. 62พัทลุงห้องทำงาน อานุช ชั้น 4 sc 2
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
17 พ.ค. 62พัทลุงจุดเติมลมคณะวิทยาศาสตร์ (ตรงหัวโค้ง) หลังอาคารวิทยาศาสตร์ 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
17 พ.ค. 62พัทลุง1340
นางวรญา ไชยบัณฑิต
17 พ.ค. 62สงขลาSC319
นายฉัตรชัย สุนทะโก
10 พ.ค. 62พัทลุง1513
ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์
3 พ.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ค. 62พัทลุงsc 2 ห้อง 2430 ชั้น 4/ห้องพัก อ.สุดสาคร
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
2 พ.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 4 SC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
2 พ.ค. 62พัทลุงSC1 ชั้น 4
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
1 พ.ค. 62พัทลุงSC2406
อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์