ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 เม.ย. 60พัทลุงSC2208
นางสาวชลิดา คงทอง
11 เม.ย. 60พัทลุงSC2527
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60พัทลุงเทวัญ
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 เม.ย. 60พัทลุงSc2212
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60พัทลุงSC2218
นางสาวชลิดา คงทอง
10 เม.ย. 60พัทลุงคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2421 (อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 เม.ย. 60พัทลุงอาคาร sc1 ชั้น 4 ห้อง sc1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์