ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
12 มิ.ย. 62พัทลุงชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 62พัทลุง อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 62พัทลุงชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 62พัทลุงชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 มิ.ย. 62พัทลุงsc 2 ชั้น 5 2512
นางสาวเรณู สีใหม่
11 มิ.ย. 62พัทลุงsc2 ห้อง2508
นางสาวเรณู สีใหม่
11 มิ.ย. 62พัทลุงsc1/ ชั้น 4 /ห้องพัก อ.พีระ
อ.พีระ ทองมี
10 มิ.ย. 62พัทลุงsc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
6 มิ.ย. 62พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
4 มิ.ย. 62พัทลุงศก320
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
29 พ.ค. 62พัทลุงห้องงานพัฒนานิสิต (หลังน้ำตกหนานสรรค์)
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
27 พ.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงาน SC 1 ชั้น
นางวรญา ไชยบัณฑิต
27 พ.ค. 62พัทลุงSC 2308
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
27 พ.ค. 62พัทลุงSC 2506
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน