ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
6 พ.ย. 60พัทลุงsc2418 ห้องอ.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 พ.ย. 60พัทลุงห้องพักอ.บุษกร
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 พ.ย. 60พัทลุงSC1420 (ห้อง อ.ปรีดาภรณ์)
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
2 พ.ย. 60พัทลุงSC2207 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ย. 60พัทลุงสำนักงานอาคารวิทยาศาสตร์2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
2 พ.ย. 60พัทลุงห้องSC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 พ.ย. 60พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
1 พ.ย. 60พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 2311
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 พ.ย. 60พัทลุง2241
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
31 ต.ค. 60พัทลุงSC2 2323
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ต.ค. 60พัทลุงสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ต.ค. 60พัทลุงแอร์ห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
27 ต.ค. 60พัทลุงห้อง SC2521 อาคารปฏิบัติอาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
27 ต.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
27 ต.ค. 60พัทลุงsc 2451
นายคทายุทธ์ คงมณี