ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
20 มิ.ย. 62พัทลุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
20 มิ.ย. 62พัทลุง1432
นางวรญา ไชยบัณฑิต
18 มิ.ย. 62พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
18 มิ.ย. 62สงขลาSC239 ( ห้อง LAB )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 มิ.ย. 62สงขลาSC527 ( ห้องพัก อาจารย์นิลุบล นวลจันทร์ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 มิ.ย. 62สงขลาSC601
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 มิ.ย. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 มิ.ย. 62พัทลุงSc2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 มิ.ย. 62พัทลุงโพเดียม จำนวน 1 ตัว
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
13 มิ.ย. 62พัทลุง2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
12 มิ.ย. 62พัทลุงSC 2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
12 มิ.ย. 62พัทลุง อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 62พัทลุง อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 มิ.ย. 62พัทลุงชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี