ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์/ชั้น 1/ห้องปฏิบัติการ 4
นางสาวนันท์นิชา คงมณี
11 มี.ค. 64พัทลุงsc1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
8 มี.ค. 64พัทลุง SC1346
นายปริญญา เทพสง
8 มี.ค. 64พัทลุงSC1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
8 มี.ค. 64พัทลุงSC1213
นางสุธันยารัต ชูสง
8 มี.ค. 64พัทลุงsc2448 (ห้องทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
8 มี.ค. 64พัทลุงsc2448 (ห้องทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
5 มี.ค. 64พัทลุงsc1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
5 มี.ค. 64พัทลุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ อาคารวิทยาศาสตร์1
อ.เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ
5 มี.ค. 64พัทลุง1211
นายปริญญา เทพสง
3 มี.ค. 64สงขลาSC217
นายฉัตรชัย สุนทะโก
2 มี.ค. 64พัทลุงSC2435
อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
1 มี.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
25 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคาร SC1
อ.พัชรา พยัคฆา
25 ก.พ. 64พัทลุงติดตั้งโต๊ะฝาผนัง ห้องพยาบาล โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร