ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช(ห้องแลป 1)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ก.พ. 65พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
22 ก.พ. 65พัทลุงห้องสำนักงานชั้น2
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 ก.พ. 65พัทลุงSC1326
นายอาณัฐ พริกเล็ก
22 ก.พ. 65พัทลุงห้องติว ม. 4 โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
21 ก.พ. 65พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้อง ศก309
นางสาวนุรียา บินต่วน
17 ก.พ. 65พัทลุงSc2414
นางสาวมาณี แก้วชนิด
17 ก.พ. 65พัทลุง2413
นางสาวมาณี แก้วชนิด
17 ก.พ. 65พัทลุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่แรับปรุงใหม่
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 ก.พ. 65พัทลุงSc1ชั้น2ห้อง1216
แม่บ้าน
9 ก.พ. 65สงขลาSC205
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 ก.พ. 65พัทลุงSC2/3/2307
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
4 ก.พ. 65พัทลุงSC1 ชั้น4 ห้อง1443,1449
แม่บ้าน