ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
5 มี.ค. 64พัทลุง1211
นายปริญญา เทพสง
3 มี.ค. 64สงขลาSC217
นายฉัตรชัย สุนทะโก
2 มี.ค. 64พัทลุงSC2435
อ.ดร.ปวีณา แก้วอุบล
1 มี.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
25 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคาร SC1
อ.พัชรา พยัคฆา
25 ก.พ. 64พัทลุงติดตั้งโต๊ะฝาผนัง ห้องพยาบาล โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
23 ก.พ. 64พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
23 ก.พ. 64พัทลุงเครื่องทำน้ำดื่ม จุดต่าง ๆ อาคารคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
23 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวญาดา อินทรสุวรรณ
23 ก.พ. 64พัทลุงsc 2311
นางสาวเรณู สีใหม่
22 ก.พ. 64พัทลุงชั้น 4 (ห้อง ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
19 ก.พ. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1/ชั้น 2/ห้อง 4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก
17 ก.พ. 64พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
17 ก.พ. 64พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
อ.เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ
17 ก.พ. 64พัทลุงSC 1420
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์