ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 มิ.ย. 63พัทลุง2422 sc2
นายศรัณย์วิช บุษบา
5 มิ.ย. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
4 มิ.ย. 63พัทลุงSC1213
นางสาวเมทินี ช่อสม
1 มิ.ย. 63พัทลุง1203
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 มิ.ย. 63พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ (SC1)
นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
1 มิ.ย. 63พัทลุงห้องสำนักงาน โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
28 พ.ค. 63พัทลุงห้อง SC1447 (ห้องเซิร์ฟเวอร์)
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
14 พ.ค. 63พัทลุงอาคาร Sc2 ชั้น2 ห้องSc 2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
5 พ.ค. 63พัทลุง1412
นางวรญา ไชยบัณฑิต
20 เม.ย. 63พัทลุงหอพักบุคลากร 1 ชั้น 2 ห้อง 12 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
24 มี.ค. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
16 มี.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
16 มี.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
16 มี.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
11 มี.ค. 63พัทลุงSC2207
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี