ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 ต.ค. 61พัทลุงsc1321
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
18 ต.ค. 61พัทลุง1344
นางวรญา ไชยบัณฑิต
18 ต.ค. 61พัทลุงsc2351
นางสาวเรณู สีใหม่
18 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC 2408 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 ต.ค. 61พัทลุงห้องน้ำผู้หญิง ชั้น 4 ฝั่งลิฟต์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 ต.ค. 61พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
12 ต.ค. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ต.ค. 61พัทลุงอาคาร SC2ห้อง SC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
10 ต.ค. 61พัทลุงห้องพัก SC2438 อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 ต.ค. 61พัทลุงSC2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ต.ค. 61พัทลุงsc 2308 ,2306,2313
นางสาวเรณู สีใหม่
3 ต.ค. 61พัทลุงsc 2 ชั้น3 ห้อง2306
นางสาวเรณู สีใหม่
1 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC2423 อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
28 ก.ย. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
28 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์