ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 ธ.ค. 62พัทลุงSC1209 (ห้องผู้ช่วยคณบดี)
นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
11 ธ.ค. 62พัทลุงห้องพัก ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 ธ.ค. 62พัทลุงห้อง SC2207
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์
9 ธ.ค. 62พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 ห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
6 ธ.ค. 62พัทลุงห้องsc2
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ธ.ค. 62สงขลาSC218/2 ( ห้องถ่ายเอกสาร )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
4 ธ.ค. 62พัทลุงห้อง SC1444
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
4 ธ.ค. 62พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
29 พ.ย. 62พัทลุงSC2219
นางจิราพร วรรณรักษ์
26 พ.ย. 62พัทลุงห้อง SC1448
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
26 พ.ย. 62สงขลา406 อาคาร 4 ห้องพัก อ.พีระ
นายฉัตรชัย สุนทะโก
26 พ.ย. 62พัทลุงSC1206 ห้องผู้ช่วยคณบดี
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
25 พ.ย. 62พัทลุงSC2435
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 พ.ย. 62พัทลุงSC2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 พ.ย. 62พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต