ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2523 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2521 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้องSC 2408 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2409
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC2401
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
3 ม.ค. 61พัทลุงห้อง2444(อ.ปรียาลักษณ์)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
3 ม.ค. 61พัทลุงsc2
นางพรสวรรค์ คงหนู
28 ธ.ค. 60พัทลุงSC 1314
นางวรญา ไชยบัณฑิต
27 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2424 อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 ธ.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ธ.ค. 60สงขลาSC412
นายฉัตรชัย สุนทะโก
20 ธ.ค. 60พัทลุงห้องอาจารย์อุษา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
19 ธ.ค. 60พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
18 ธ.ค. 60พัทลุง1412
นางวรญา ไชยบัณฑิต