ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารsc2
นางนิษา ไพจิตร
2 ธ.ค. 64พัทลุงSC1203
นางสุภา นวลจันทร์
2 ธ.ค. 64พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 ธ.ค. 64พัทลุงสิ่งแวดล้อม/ห้อง 107-108
แม่บ้าน
1 ธ.ค. 64พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2218
แม่บ้าน
30 พ.ย. 64พัทลุงsc2308
นางสาวเรณู สีใหม่
29 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1
แม่บ้าน
29 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
29 พ.ย. 64พัทลุง Sc1ชั้น5
แม่บ้าน
29 พ.ย. 64พัทลุงสิ่งแวดล้อม
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 2
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน 1
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงอาคารพลังงาน2
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64พัทลุงพลังงาน 1-2
แม่บ้าน
26 พ.ย. 64สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 239 SC 435 SC429 SC 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี