ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ก.ค. 60พัทลุง2445
นางสาวชลิดา คงทอง
13 ก.ค. 60พัทลุงห้อง SC2420 ห้องพักอ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.ค. 60พัทลุงห้องSCSC2420
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
5 ก.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.นันทรัตน์ sc2325
นางจิราพร วรรณรักษ์
29 มิ.ย. 60พัทลุงSC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
29 มิ.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
26 มิ.ย. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติวิทยาศาสตร์ SC2211
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
26 มิ.ย. 60พัทลุงสำนักงานเคมี
นางจิราพร วรรณรักษ์
23 มิ.ย. 60พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2 SC2220
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 มิ.ย. 60พัทลุงห้องพักทำงาน SC2424 ห้องพักทำงาน อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 มิ.ย. 60พัทลุงsc 2 ชั้น3 ห้อง2306
นางสาวเรณู สีใหม่
20 มิ.ย. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง
19 มิ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2420 ห้องพักอ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 มิ.ย. 60พัทลุงห้องคอมฯชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 มิ.ย. 60พัทลุงห้องสำนักงาน อาคารปฏิบัติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี